Wie zijn wij

De geschiedenis van het Philharmonisch Gezelschap Reuver gaat terug tot het jaar 1870. In dat jaar nam een aantal inwoners van Reuver het initiatief om een muziekgezelschap op te richten. Het werd in eerste instantie een “Fanfare-gezelschap”.

Het was toendertijd een hele gebeurtenis, omdat het dorp toen nog geen 800 inwoners telde. De exacte oprichtingsdatum is nergens opgetekend, maar in redevoeringen, gehouden bij gelegenheid van het 30- en 40-jarig bestaansfeest, werd als oprichtingsdatum genoemd: 7 januari 1870. Deze datum mag als juist aangenomen worden, omdat enkele mede-oprichters ten tijde van deze feesten nog in leven waren en ook zitting hadden in het feest-comitee.

De eigenlijk oprichters waren: Herman van der Velden – Hubert van der Velden – Hubert Heines – Jacques van Kruchten – Herman Timmermans – Piet Bors – Jean Goossens en Ferd Geisler. In plaats van de naam “Fanfaregezelschap” werd in 1871 de naam “Philharmonisch Gezelschap Reuver” officieel in gebruik genomen. Philharmonisch betekent: toonkunstminnend. In datzelfde jaar bood de Reuverse bevolking de vereniging het eerste verenigings-vaandel aan. Eveneens kwam in dat jaar het eerste reglement tot stand. Geschreven in keurig schoonschrift, met romantisch aandoende krul-letters en bezegeld met 14 handtekeningen is dit een belangrijk historisch document en nog steeds aanwezig in het archief.

Vaandels

Vanaf 1871 geteld is het gezelschap heden ten dage in het bezit van het vierde verenigings-vaandel. * Het eerste werd, zoals reeds vermeld, in 1871 door de Reuverse bevolking aangeboden aan de harmonie (kosten fl. 105,=) * Het tweede vaandel werd eveneens door de Reuverse bevolking geschonken en wel bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1920. Dit vaandel raakte tijdens de tweede wereldoorlog zoek en werd pas in 1978 teruggevonden in een zeer gehavende staat. Dankzij veel uren van moeizaam werk kon het vrijwel geheel in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht worden. * Het derde vaandel was een geschenk van enkele Reuverse ingezetenen en werd bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1946 aangeboden. * Het vierde en huidige vaandel is bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan in 1995 aangeboden door de toenmalige president Harrie Heijmans en zijn vrouw Mia.

Bestuur

Het bestuur van onze harmonie bestaat uit gedreven vakmensen die samen hard werken aan de groei van de vereniging. Door te klikken op de foto verschijnt er meer informatie over de desbetreffende persoon.