Club van 100

Wat is de club van 100

De club van 100 is een groep mensen, in en buiten Reuver, die de Harmonie een warm hart toedraagt. De sympathie voor de muziek en de gezelligheid staat hierbij centraal. U draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel binnen de plaatselijke gemeenschap en aan het voortbestaan van meer dan 140 jaar cultuur in Reuver en Offenbeek. Op dit moment bestaat de groep uit ongeveer 170 personen en groeit nog steeds.

U bent steeds betrokken bij het reilen en zeilen van de Harmonie.

U kunt uw betrokkenheid uiten door een jaarlijkse donatie van minimaal € 50,-. (Voor de invoering van de Euro was dit 100 gulden, vandaar de naam)

Wat is nu de betekenis van een lidmaatschap?
Op de eerste plaats draagt u, als lid, op deze manier bij aan het verantwoord financieel functioneren van de Harmonie.

Met uw ondersteuning kan mede zorg gedragen worden voor de continuïteit en handhaving van de blaasmuziek op niveau Dit geschiedt o.a. door muziekopleidingen voor de jeugd, aankoop van nieuwe muziekstukken en het op peil houden van het instrumentarium.

Wat krijgt u er voor terug ?
Het lid ontvangt:

  • Een op naam gesteld certificaat van deelname
  • Regelmatig een informatiebrief, waarin u op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten van de harmonie (concerten, optochten, acties, etc.)
  • Een gratis toegangskaart voor het nieuwjaarsconcert (indien gewenst, op verzoek)
  • De uitgaven van het verenigingsblad “’t Philke” (drie keer per jaar)
  • Jaarlijks de “Jaorkrant”, waarin diverse gebeurtenissen van het afgelopen jaar, op leuke en soms ook serieuze wijze, nog eens de revue passeren.

Is uw interesse gewekt? Wilt u onze mooie vereniging mede ondersteunen? Dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen, om lid te worden van de Club van 100. Zij kunnen ook nadere informatie geven over het lidmaatschap en eventuele vragen beantwoorden.
Herbert van Leipsig, tel. 06-19168726