Bedankt!

Het zal in 1998 geweest zijn toen president Mart Jansen in gesprek kwam met de heer Jacques van de Kerkhof, directeur van o.a. Boschkamp Enterprises, over de financiële handel en wandel van het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Al gauw werd vastgesteld dat het voor de Reuverse Harmonie, net als voor zoveel andere verenigingen, steeds moeilijker wordt om het hoofd goed boven water te houden. Een conclusie die het bestuur van de Harmonie op dat moment al lang had getrokken, was dat er op andere manieren gezocht moest worden naar bronnen die de mogelijke financiële tekorten structureel konden aanvullen. De eigen activiteiten van de Harmonie waarmee geld werd binnengebracht schoten tekort, ondanks het feit dat er toch het nodige werd georganiseerd; denk bijvoorbeeld maar aan de jaarlijkse donateursactie, de oud-ijzeractie, de zomerfeesten, concerten in het buitenland, anjerloten-verkoop enz. Met name de zomerfeesten die in de tachtiger jaren de belangrijkste bron van inkomsten voor het Philharmonisch Gezelschap vormden, brachten niet meer die revenuen als voorheen.

Jacques van de Kerkhof kwam toen spontaan met het voorstel om een groep van vaste sponsoren op te richten die middels een substantiële jaarlijkse donatie, de weggevallen winsten van de Zomerfeesten zouden kunnen vervangen. Hij bood zich daarbij direct zelf aan als eerste sponsor en beloofde hulp bij het benaderen van andere potentiële sponsoren. Vanaf dat moment kwam e.e.a. in een redelijke sneltreinvaart met als resultaat dat het Philharmonisch Gezelschap Reuver nu sinds 2000 beschikt over een groep van sponsorende bedrijven, die bestaat uit de volgende namen.

Als dank voor de genoemde sponsoren zorgt het Philharmonisch Gezelschap Reuver er voor dat de sponsoren steeds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de Harmonie en wordt men uitgenodigd voor alle uitvoeringen die de Harmonie binnen de gemeentegrenzen verzorgd. Daar waar mogelijk worden in de PR activiteiten van de Harmonie ook de sponsorende bedrijven meegenomen. Bij mogelijke bedrijfsfeesten of jubilea zal het Philharmonisch Gezelschap Reuver, een muzikale hulde brengen mits dit in de tijd en het programma past. Een en ander zal in overleg met de sponsor worden afgesproken. Op deze manier doet de Harmonie iets terug voor de sponsoren als dank en op dat gebied waarop men het sterkst is: door het maken van muziek.

Heeft u interesse om ook als sponsor op te treden voor onze harmonie, neem dan contact op met:
Herbert van Leipsig tel. 06-19168726

Wat is de club van 100?

De club van 100 is een groep mensen, in en buiten Reuver, die de Harmonie een warm hart toedraagt. De sympathie voor de muziek en de gezelligheid staat hierbij centraal. U draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel binnen de plaatselijke gemeenschap en aan het voortbestaan van meer dan 140 jaar cultuur in Reuver en Offenbeek. Op dit moment bestaat de groep uit ongeveer 170 personen en groeit nog steeds.

U bent steeds betrokken bij het reilen en zeilen van de Harmonie.

U kunt uw betrokkenheid uiten door een jaarlijkse donatie van minimaal € 50,-. (Voor de invoering van de Euro was dit 100 gulden, vandaar de naam)

Wat is nu de betekenis van een lidmaatschap?
Op de eerste plaats draagt u, als lid, op deze manier bij aan het verantwoord financieel functioneren van de Harmonie.

Met uw ondersteuning kan mede zorg gedragen worden voor de continuïteit en handhaving van de blaasmuziek op niveau Dit geschiedt o.a. door muziekopleidingen voor de jeugd, aankoop van nieuwe muziekstukken en het op peil houden van het instrumentarium.

Wat krijgt u er voor terug ?
Het lid ontvangt:

  • Een op naam gesteld certificaat van deelname
  • Regelmatig een informatiebrief, waarin u op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten van de harmonie (concerten, optochten, acties, etc.)
  • Een gratis toegangskaart voor het nieuwjaarsconcert (indien gewenst, op verzoek)
  • De uitgaven van het verenigingsblad “’t Philke” (drie keer per jaar)
  • Jaarlijks de “Jaorkrant”, waarin diverse gebeurtenissen van het afgelopen jaar, op leuke en soms ook serieuze wijze, nog eens de revue passeren.

Is uw interesse gewekt? Wilt u onze mooie vereniging mede ondersteunen? Dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen, om lid te worden van de Club van 100. Zij kunnen ook nadere informatie geven over het lidmaatschap en eventuele vragen beantwoorden.
Herbert van Leipsig, tel. 06-19168726