Jeugdkorps

Het Jeugdkorps is een opleidingsorkest. De jeugdige muzikanten van zowel de harmonie als het Trommel en Fluiterkorps St Barbara (TFK), repeteren onder leiding van een dirigent, om zich zo voor te bereiden op de “grote harmonie”. Het jeugdkorps is een wezenlijk deel van de jeugdopleiding en hier moet dus ook door alle jeugdleden aan worden deelgenomen. Aan het Jeugdkorps zijn verder geen extra kosten verbonden. De muzikanten krijgen een marsenboekje en een concertmap verstrekt, waarin de muziek van het Jeugdkorps zit.

Repetitie

De repetities worden geleid door dirigent Pieter Classen, en wanneer deze verhinderd is door de dirigent van de “grote harmonie”, Frans Bemelmans. Er wordt gerepeteerd op de dinsdagavond van 18.45 – 19.45 uur in ons verenigingslokaal café-zaal Ronckenstein. De repetities worden ook gebruikt als voorbereiding op een aantal vaste optredens zoals: Carnaval, St. Maarten, Candlelightmiddag en een optreden op “de laatste repetitie” net voor de grote vakantie. Naast deze optredens wordt ook geprobeerd een “buitendorps concert” in te plannen.

Uniformering

Alle muzikanten krijgen een sweater, een polo-shirt, een overjas en een bodywarmer in bruikleen, met het embleem van de harmonie of het jeugdkorps. Naast deze bodywarmer/sweater/polo-shirt, is de uniformering als volgt: zwarte schoenen/zwarte sokken/zwarte of donker blauwe broek. Hier moet je zelf voor zorgen, het is van belang dat iedereen zich hier aan houdt! Voor carnaval worden door de harmonie aparte uniformen uitgereikt, deze wisselen om de enkele jaren. De kledingvoorschriften hiervan worden t.z.t. verstrekt.

Doorstroming grote harmonie

Uiteindelijk bepaalt de Jeugdcommissie of het jeugdlid de overstap naar de “grote harmonie” mag maken. Dit gaat dan uiteraard in overleg met de ouders. Als de muzikant doorstroomt, vervalt deelname aan het Jeugdkorps. Vanaf dit moment dient er ook contributie te worden betaald (meer info volgt t.z.t.).
Hierbij wordt getoetst aan enkele criteria, o.a.:

Leeftijd

In principe minimaal 2e jaar voortgezet onderwijs

Diploma

De muzikant moet het A-diploma op zak hebben en zijn gestart met de voorbereidingen voor het B-diploma.

Advies

Advies dirigent Jeugdkorps en muziekdocent.

Marcheren

Naast het muziek maken in de “concertopstelling”, is de harmonie ook vaak op straat te vinden bij diverse activiteiten. Het lopen op de straat wordt marcheren genoemd. Iedereen moet dan in de maat van de muziek meelopen. Dit valt niet mee, zeker niet als je ook nog een instrument moet bespelen. Daarom wordt dit meestal 1x per jaar geoefend.

Candlelightmiddag

Dit is een muziekmiddag, meestal in November of December (zie agenda voor exacte datum), waar verschillende ensembles van de harmonie optreden. Traditiegetrouw wordt deze middag geopend door het Jeugdkorps. Het is meestal het eerste optreden na de zomervakantie.

Het kan zijn dat je, naast een optreden met het Jeugdkorps, ook nog met andere muzikanten optreedt, onder leiding van een docent van Rock Station of met muzikanten uit de ‘grote harmonie’.

 Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden! Heb je altijd al een instrument willen bespelen? Schrijf je dan in voor onze jeugdopleiding.

– Herbert van Leipsig, President Philharminisch Gezelschap Reuver

Aanschaf pupitres & instrumentstandaards

Bij de repetitie is het gebruik van een muziekstandaard noodzakelijk. Ook kan het fijn zijn een instrumentstandaard te gebruiken om je instrument veilig weg te kunnen zetten. Onderstaande zaken kunnen via de harmonie gekocht worden:

Muziekstandaard ± € 26,-
Klarinetstandaard ± € 19,-
Fluitstandaard ± € 21,-
Saxofoonstandaard ± €36,-

Hobostandaard ± € 22,-
Trompetstandaard ± € 20,-
Trombonestandaard ± € 60,-
Baritonstandaard ± € 82,-

U kunt hiervoor contact opnemen met Kristel de Vlieger of Niek de Wit.

Activiteiten

Binnen onze harmonie is samen met enkele leden van ‘t TFK een commissie actief die 1 of 2 keer per jaar een activiteit organiseert voor de jeugdleden. Dit kan zijn een speurtocht, zwemmen, schaatsen, … of op kamp gaan. Op deze leuke manier leer je de andere muzikanten ook beter kennen.