Jeugdopleiding

De jeugdopleiding van het Philharmonisch Gezelschap bestaat uit verschillende fases:

 • optioneel het Instrumentaal Voorbereidend Muziekonderwijs (blokfluit- en theorieles);
 • de muziek- en theorieles voor het harmonie-instrument;
 • Jeugdkorps, waarin de jeugdleden middels het spelen in groepsverband worden voorbereid op hun plaats binnen de grote harmonie.

De jeugdcommissie

Deze commissie, bestaande uit 2 bestuursleden en een aantal muzikanten, begeleidt de jeugdleden vanaf de aanmelding tot dat ze hun plaats hebben gevonden in de “grote harmonie”.

Deze begeleiding vindt in hoofdzaak plaats in indirecte vorm.  De commissie houdt zich onder meer bezig met de opleiding, keuze muziekinstrumenten, optredens, toetreding tot de “grote harmonie” etc.

 • 1e jaar: IVM (Instrumentaal Voorbereidend Muziekonderwijs):

  De IVM-cursus, welke optioneel gevolgd kan worden, is een voorbereiding op het gaan bespelen van een muziekinstrument. Je leert hier noten lezen, noten schrijven en de basis van de muziektheorie. Bij dit alles wordt gebruik gemaakt van een blokfluit die door de harmonie in bruikleen wordt gegeven.

  Benodigd lesmateriaal voor de IVM-cursus, zoals muziekboekjes, moeten zelf worden aangeschaft. De lessen worden in groepsverband gegeven bij de ‘MUSIC-RANGERS’.

  Deze worden gehouden bij muziekdocente Wendy Janssen thuis, aan de Keulseweg 83 te Reuver. Na boekje 1 t/m 3 wordt er een toets afgenomen. Na boekje 4 (als hieraan wordt toegekomen) volgt een ‘fluit-toets’. Bij voldoende resultaat ontvang je na het lesjaar een diploma.

  Cursus  2017/2018:  € 150,00 (excl. muziekboekjes)
  In bruikleen van harmonie: blokfluit
  Eigen kosten: 4 muziekboekjes; boekje nr. 1 t/m 4 à € 9,00,
  Kosten cursus en boeken (totaal € 186,-) binnen 3 weken na aanmelding overmaken aan Music-Rangers .

 • 2e jaar: “Starten op een harmonie-instrument”:

  Je kunt de muziekopleiding ook meteen gaan starten op een harmonie-instrument. Naast het bespelen van een muziek-instrument wordt in de lessen, welke worden gegeven door een muziekdocent van de Rock Station (de muziekschool), ook aandacht besteed aan noten lezen, noten schrijven en de basis van de muziektheorie zodat ze bij het A-examen hetzelfde theoretische niveau hebben als de leerlingen die de IVM cursus hebben gevolgd.

  De lessen worden in principe gegeven in de The Rock Station, Rijksweg 10 te Reuver.

  Bruikleen harmonie: muziekinstrument en muziekboeken
  Kosten lesjaar: € 310,00 (excl. bijdrage van de harmonie), te voldoen in 10 maandelijkse termijnen. 

 • 3e jaar jeugdkorps

  Na een jaar les op een harmonie-instrument, ben je waarschijnlijk bij het jeugdkorps, maar de muzieklessen bij The Rock Station blijf je gewoon volgen. Dit om uiteindelijk het niveau (en eventueel de muziekdiploma’s) te halen om bij de “grote harmonie” te komen. De lessen met de samenspelgroep vervallen vanaf dit jaar.

  Bruikleen harmonie: muziekinstrument en muziekboeken
  Kosten lesjaar: € 310,00

Keuze muziekinstrument

Als je na de IVM-cursus een positief advies krijgt of meteen start op een harmonie-instrument, geef je 3 verschillende voorkeuren op voor een muziekinstrument dat je wilt gaan bespelen. Natuurlijk dient dit een muziekinstrument te zijn dat in een harmonie hoort.

Om een indruk te krijgen van de verschillende instrumenten wordt er door de harmonie een ‘probeer-morgen’ georganiseerd waar je muziekinstrumenten mag uitproberen.
Bij de beslissing welk instrument je krijgt toegewezen wordt o.a. gekeken naar:

 • Jouw voorkeuren
 • Advies muziekdocent
 • Geschiktheid voor een bepaald instrument
 • Beschikbaarheid instrument binnen de harmonie
 • Behoefte aan bepaalde instrumenten binnen de harmonie

De Jeugdcommissie beslist uiteindelijk welk instrument je toegewezen krijgt.

Het muziekinstrument

Het muziekinstrument dat je krijgt toegewezen, krijg je in bruikleen van de harmonie. Het dient dan ook door je ouder(s)/verzorger(s) verzekerd te worden. Het te verzekeren bedrag wordt door de harmonie aangegeven. Schade aan het muziekinstrument of andere zaken die door de harmonie in bruikleen zijn gegeven, zijn voor rekening van de gebruiker en worden veelal door de WA-verzekering gedekt. Advies is om dit even na te kijken/na te vragen bij de verzekering, dit om achteraf niet voor onaangename verrassingen te komen staan.

Noodzakelijk onderhoud is voor rekening van de harmonie.

Ook sterk aan te bevelen is een standaard voor het muziekinstrument, waardoor het instrument op een veilige manier kan worden weggezet.  Deze zijn verkrijgbaar via de harmonie.

Samenspelgroep

In het eerste lesjaar op een harmonie-instrument, zijn er ook lessen met een samenspelgroep.

De naam zegt het al, hier gaat het om het samenspelen, muziek maken met andere kinderen en dus ook met verschillende muziekinstrumenten. Dit zijn ongeveer 24 lessen die worden gegeven door muziekdocent Han Alers.

Muzieklessen

De muzieklessen worden verzorgd door docenten van The Rockstation in het gebouw van The Rockstation, Rijksweg 10 in Reuver. De kosten voor de muzieklessen, 36 privélessen van 20 minuten per lesjaar , bedragen in het seizoen 2017-2018 € 330,00. Deze kosten worden middels een automatische machtiging maandelijks geïnd.

Diploma's

De jeugdopleiding die je volgt, wordt meestal om de 2 jaar getoetst middels een examen. Voor het A-diploma volgt in de regel na 3 jaar les op een harmonie-instrument het examen. De muziekdocent bekijkt of je ver genoeg gevorderd bent om aan zo’n examen deel te nemen. De diploma’s die je kunt behalen, worden aangeduid met de letters A-B-C-D. Naast het spelen op je muziekinstrument, wordt ook je muziektheorie beoordeeld. Deze muziektheorie wordt gegeven in 12 extra lessen, die je moet volgen als je deelneemt aan het examen. Deze theorielessen worden gegeven in groepsverband door een muziekdocent van The Rock Station. De kosten van deze lessen zijn in het jaarlijkse lesgeld inbegrepen.

Voor doorstroming naar de ‘grote’ harmonie moet je muzikale niveau minimaal zover zijn dat je kunt beginnen aan de voorbereidingen voor je B-diploma. (Zie ook ‘Doorstroming naar “grote harmonie” voor aanvullende criteria)

Natuurlijk is het goed voor je muzikale ontwikkeling als je nog verder studeert voor het C en/of D-diploma.

Kwaliteit opleiding

Het is natuurlijk van belang, dat de kwaliteit van de opleiding zo hoog mogelijk is en blijft. In overleg met The Rock Station zal worden vastgesteld op welke wijze de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd.

Als harmonie kunnen wij natuurlijk niet bij alle lessen aanwezig zijn. Toch vinden wij het belangrijk dat als er vragen zijn of bepaalde zaken spelen, u het ons even laat weten: bijvoorbeeld uitvallen van lessen, verschuiven van lestijden e.d.

Op deze manier blijft iedereen op de hoogte en kunnen we er samen voor zorgen dat de kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd.

U kunt hierover contact opnemen met Niek de Wit of Kristel de Vlieger.

Voorspeelmiddag

Alle leerlingen laten jaarlijks tijdens een voorspeelmiddag horen hoever ze gevorderd zijn in hun muzikale vaardigheden. Deze voorspeelmiddag organiseert de harmonie samen met harmonie St. Gertrudis uit Beesel. In 2018 is deze middag gepland op zondag 18 maart in Herberg de Bongerd in Beesel.

Muzikaal JeugdTreffen (MJT) of LBM solistenconcours

Het MJT is een solistenconcours van 8 harmonieën en fanfares uit de regio (Baarlo / Beesel / Belfeld / Kessel / Maasbree / Reuver / Tegelen). In 2018 wordt dit gehouden op 07 en 08 april in de Schakel te Reuver.

De jeugdleden laten op dit concours, welke een onderdeel vormt van hun opleiding, hun muzikale kunnen horen en krijgen hiervoor punten van een deskundige jury. Het kan zijn dat je in een klein groepje speelt, of dat je wordt begeleid door een pianist.